Volejte ZDARMA: 800 888 101

Tepelná čerpadla Alpha Innotec

Chybový kód 721

Odepnutí nízký tlak. Automatický reset.

Stav tepelného čerpadla: Aktivována ochrana kompresoru, je možný auto-reset (4x). 

 • Nastaven špatný zdroj tepla v nastavení systému – u SW verze V3.XX
  • Kontrola: Nastavení média zdroje tepla ovlivňuje vypínací hodnotu presostatu. TČ start/stop: Země = 3,8 bar, země/voda =7 bar. TČ s invertorem: Země = 1,5 bar, země/voda 3,6 bar.
  • Oprava: Nastavte hodnoty podle aktuálního zdroje tepla – přenastavení může provést pouze autorizovaný servis.  
 • Příliš nízký průtok primárního okruhu

  Uzavřený ventil v primárním okruhu

  • Kontrola: Zkontrolujte hydrauliku primárního okruhu.
  • Oprava: Otevřete uzavírací ventil.

  Zanesený filtr pevných nečistot

  • Kontrola: Zkontrolujte filtry v primárním okruhu s nemrznoucí kapalinou.
  • Oprava: Vyčistěte filtry.

  Náplň primárního okruhu má nízkou koncentraci 

  • Ověřte, zda primární okruh byl dopouštěn čistou vodou a změřte nezámrznost kapaliny refraktometrem. U zařízení spasivním a aktivním chlazením zkontrolujte nezámrznost kapaliny v sekundárním okruhu, pokud je použita. 
  • Oprava: Upravte koncentraci nemrznoucí kapaliny.

  Primární okruh je zavzdušněný

  • Kontrola: Zapněte oběhové čerpadlo primárního okruhu (VBO) a ověřte průtok rychlým zavřením a otevřením uzavíracího ventilu. Pokud se průtok úplně ztratil při běžícím VBO, kapalina ve výměníku zamrzla – vypněte tepelné čerpadlo a nechte výměník roztát do druhého dne. 
  • Oprava: Doplňte nemrznoucí kapalinu a odvzdušněte rozvod.

  Nefunkční čerpadlo primárního okruhu 

  230VAC není k dispozici na výstupu základní desky 

  • Kontrola: Zkontrolujte výstup základní desky a pojistku 6,3A. 
  • Oprava: Kontaktujte odborný servis.

  Aktivoval se ochranný spínač motoru oběhového čerpadla 

  • Kontrola: Zkontrolujte nastavení ochranného spínače motoru a el. spotřebu oběhového čerpadla. 
  • Oprava: Vyměňte oběhové čerpadlo primárního okruhu.

  Signál oběhového čerpadla není dostupný 

  • Kontrola: Zkontrolujte výstup řídící desky a volič otáček primárního čerpadla.
  • Oprava: Kontaktujte odborný servis.

  4x možný auto-resert, poté se kompresor úplně zablokuje do poruchy 757. V případě opakující se chyby přepněte tepelné čerpadlo v Druhu provozu na Druhý zdroj (elektrické topné těleso tepelného čerpadla) a volejte odborný servis alpha innotec.  

   

Zpět na vyhledávání