Volejte ZDARMA: 800 888 101

Tepelná čerpadla Alpha Innotec

Chybový kód 757

Porucha nízkého tlaku tepelného čerpadla země/voda, (voda/voda).

Stav tepelného čerpadla: Aktivována ochrana kompresoru, restart možný pouze autorizovaným servisem!

Obecná informace: Opakované vypnutí poruchou nízkého tlaku 702 nebo 721.

 • Příliš nízký průtok primárního okruhu

  Uzavřený ventil v primárním okruhu

  • Kontrola: Zkontrolujte hydrauliku primárního okruhu.
  • Oprava: Otevřete uzavírací ventil.

  Zanesený filtr pevných nečistot

  • Kontrola: Zkontrolujte filtry v primárním okruhu snemrznoucí kapalinou.
  • Oprava: Vyčistěte filtry.

  Primární okruh je zavzdušněný

  • Kontrola: Zapněte oběhové čerpadlo primárního okruhu (VBO) a ověřte průtok rychlým zavřením a otevřením uzavíracího ventilu. Pokud se průtok úplně ztratil při běžícím VBO, kapalina ve výměníku zamrzla – vypněte TČ a nechte výměník roztát do druhého dne.
  • Oprava: Doplňte nemrznoucí kapalinu a odvzdušněte rozvod.

  Náplň primárního okruhu má nízkou koncentraci 

  • Kontrola: Ověřte, zda byl primární okruh dopouštěn čistou vodou a změřte nezámrznost kapaliny refraktometrem. U zařízení s pasivním a aktivním chlazením zkontrolujte nezámrznost kapaliny v sekundárním okruhu, pokud je použita.
  • Oprava: Upravte koncentraci nemrznoucí kapaliny.

  Nefunkční čerpadlo primárního okruhu

  230VAC není k dispozici na výstupu základní desky

  • Kontrola: Zkontrolujte výstup základní desky a pojistku 6,3A. 
  • Oprava: Kontaktujte odborný servis.  

  Aktivoval se ochranný spínač motoru oběhového čerpadla

  • Kontrola: Zkontrolujte nastavení ochranného spínače motoru a el. spotřebu oběhového čerpadla. 
  • Oprava: Vyměňte oběhové čerpadlo primárního okruhu.

  Signál oběhového čerpadla není dostupný

  • Kontrola: Zkontrolujte výstup řídící desky a volič otáček primárního čerpadla. 
  • Oprava: Kontaktujte odborný servis. 
 • Nedostatek chladiva
  • Kontrola: Proveďte vizuální kontrolu chladivového okruhu.
  • Oprava: Kontaktujte odborný servis. 

  V případě opakující se chyby přepněte tepelné čerpadlo v Druhu provozu na Druhý zdroj (elektrické topné těleso tepelného čerpadla) a volejte odborný servis alpha innotec. 

Zpět na vyhledávání