Volejte ZDARMA: 800 888 101

Tepelná čerpadla Alpha Innotec

Chybový kód 765

Chyba přehřátí.

Stav tepelného čerpadla: Aktivována ochrana kompresoru, není proveden automatický reset. 

 • Ventilátor se právě rozběhl a kompresor nefunguje
  • Kontrola: Zkontrolujte pravotočivé pole kompresoru viz porucha 766.
 • Tlakový sensor sacího tlaku ukazuje špatné hodnoty 

  Nesprávné zapojení čidla

  • Kontrola: Zkontrolujte kontakt konektoru izolace-vysunutí.  
 • Zamrzlý výparník – viz porucha 702

  Čidlo venkovní teploty ukazuje nesprávné hodnoty 

  • Kontrola: Zkontrolujte pozici venkovního čidla. 
  • Oprava: Umístěte čidlo dle manuálu. Kontaktujte odborný servis. 

  Ventilátor nefunguje 

  • Kontrola: Zkontrolujte funkci ventilátoru (Regulace – Odvzdušnění systému). Zkontrolujte signál z desky (VBO pomalé otáčky, VEN rychlé otáčky). Zkontrolujte sepnutí stykače nebo relé. Zkontrolujte napájení ventilátoru (pojistky 6,3A nebo samostatný jistič ventilátoru). 

  Ventilátor je mechanicky zablokován 

  • Kontrola: Zkontrolujte, zda se při vypnutém stavu ventilátor volně otáčí.
  • Oprava: Odstraňte blokující části (námraza, spadlá větev apod.). Kontaktujte odborný servis. 

  Čtyřcestný ventil nepracuje správně

  Elektrický výstup desky nebo cívka ventilu nepracují správně  

  • Kontrola: Zkontrolujte správné připojení kabelu na cívce a upevnění cívky na ventilu.  
  • Oprava: Kontaktujte odborný servis.

  Mechanická chyba 4-cestného ventilu 

  • Kontrola: Zkontrolujte správnou funkci v režimu odmrazování; změřte teplotní rozdíl (max. 4K).  
  • Oprava: Kontaktujte odborný servis.

  V případě opakující se chyby přepněte tepelné čerpadlo v Druhu provozu na Druhý zdroj (elektrické topné těleso tepelného čerpadla), stáhněte data z čerpadla a volejte odborný servis alpha innotec. 

Zpět na vyhledávání