Volejte ZDARMA: 800 888 101

Tepelná čerpadla Alpha Innotec

Chybový kód 729

Chyba sledu fází.

Stav tepelného čerpadla: Aktivována ochrana kompresoru (blokován), není proveden automatický reset – Horký plyn nezvýšil teplotu o 5 °C za 1 min při rozběhu. 

 • Kompresor nepracuje správně

  Chybné napěťové zatížení

  • Kontrola: Zkontrolujte jističe.
  • Oprava: Aktivujte nebo vyměňte jističe.

  Není pravotočivé pole

  • Kontrola: Zkontrolujte rotační pole motoru kompresoru. Ověřte, zda se neprováděly práce na elektroinstalaci v místě instalace tepelného čerpadla a nedošlo k záměně pořadí fází. 
  • Oprava: Kontaktujte elektrikáře – zajistěte pravotočivé pole kompresoru. 

  Studený start

  • Kontrola: Zkontrolujte teplotu topné vody zpátečky.
  • Oprava: Zvyšte teplotu zpátečky v topném systému Druhým zdrojem.

  Nefunkční softstartér

  • Kontrola: Zkontrolujte softstartér a nastavení chodu tepelného čerpadla – nežádoucí cyklování kompresoru => navýšení hystereze regulace.
  • Oprava: Upravte nastavení tepelného čerpadla, kontaktujte odborný servis.

  Chyba fáze

  • Kontrola: Zkontrolujte hodnotu napětí na fázích.
  • Oprava: Kontaktujte elektrikáře.
 • Nesprávné ovládání stykače
  • Kontrola: Zkontrolujte signál fáze z řídící desky na stykač a signál pracovní nuly od havarijního presostatu (poklepat na presostat).  
  • Oprava: Kontaktujte odborný servis. 
 • Kontakt HDO není připojen k řídicí jednotce, ale je vypínán silový přívod oddělovacím stykačem
  • Kontrola: Je HDO aktivováno? Je správné zapojení?
  • Oprava: Aktivujte kontakt HDO a opravte kabeláž.

  V případě opakující se chyby přepněte tepelné čerpadlo v Druhu provozu na Druhý zdroj (elektrické topné těleso tepelného čerpadla) a volejte odborný servis alpha innotec. 

Zpět na vyhledávání