Volejte ZDARMA: 800 888 101

Tepelná čerpadla Alpha Innotec

Chybový kód 717

Chyba průtoku zdroje. Volejte instalatéra.

Stav tepelného čerpadla: Aktivována ochrana kompresoru a Druhého zdroje (elektrokotel). Tepelné čerpadlo stojí.

 • Minimální průtok topné vody
  • Kontrola: Zkontrolujte průtok.

  Uzavírací ventily uzavřeny 

  • Kontrola: Zkontrolujte hydrauliku systému.
  • Oprava: Otevřete uzavírací ventil.

  Přepínací ventil nefunkční 

  • Kontrola: Zkontrolujte přepínací ventil.
  • Oprava: Kontaktujte odborný servis.

  Zanesený filtr pevných nečistot 

  • Kontrola: Zkontrolujte filtry v primárním okruhu s nemrznoucí kapalinou. 
  • Oprava: Vyčistěte filtry.
 • Nefunguje oběhové čerpadlo
  • Kontrola: Zkontrolujte 230 V výstup HUP/ZUP a VBO u zemních čerpadel základní desky (Luxtronik 1.0 a 2.0).
  • Oprava: Kontaktujte odborný servis.

  PWM signál pro oběhové čerpadlo není v pořádku (pouze u Luxtronic 2.1) 

  • Kontrola: Zkontrolujte elektrické zapojení.  
  • Oprava: Kontaktujte odborný servis. 

  Nefunkční oběhové čerpadlo 

  • Kontrola: Napájení je ZAPNUTO, ale čerpadlo nefunguje.
  • Oprava: Vyměňte nefunkční oběhové čerpadlo. Kontaktujte odborný servis. 

  Špatné nastavení v ovladači 

  • Kontrola: Zkontrolujte nastavení oběhového čerpadla.  
  • Oprava: Vypněte automatický chod oběhového čerpadla.

  Nesprávné zapojení na základní desce 

  • Kontrola: Aktivace výstupů testem v odvzdušňovacím programu regulace.
  • Oprava: Opravte nesprávné zapojení.  
 • Chybný průtokoměr
  • Kontrola: Zajištění průtoku v systému. Zkontrolujte zapojení PWM, rezistor pro čtení PWM (LWAV, SWC x2, WZS x2) a výstupní napětí z desky pro kalorimetr. 
  • Oprava: Kontaktujte odborný servis.
Zpět na vyhledávání