Volejte ZDARMA: 800 888 101

Tepelná čerpadla Alpha Innotec

Chybový kód 716

Porucha – vysoký tlak. Volejte instalatéra.

Stav tepelného čerpadla: Opakovaná chyba 715, aktivována ochrana kompresoru. Zkontrolujte tepelnou pojistku topného tělesa.

 • Je aktivován havarijní vysokotlaký spínač
  • Oprava: Zkontrolujte tepelnou pojistku topného tělesa a ručně vyresetujte. 
 • Tlak v topném systému je nízký
  • Kontrola: Zkontrolujte tlak vody v topném systému, zda je dostačující (více jak 1bar).
  • Oprava: Doplňte vodu do systému. 
 • Topný systém je zavzdušněný
  • Oprava: Odvzdušněte a v případě potřeby propláchněte systém. Napusťte topný systém vodou na optimální tlak.  
 • Topný systém je přetopený jiným zdrojem
  • Oprava: Nechte systém zchladnout.  
 • Minimální průtok vody bazénového výměníku
  • Kontrola: Zkontrolujte přepínací ventil/oběhové čerpadlo SUP a funkčnost bazénové filtrace.
 • Minimální průtok topné vody
  • Kontrola: Zkontrolujte průtok topné vody.

  Uzavírací ventily uzavřeny 

  • Kontrola: Zkontrolujte hydrauliku systému.

  Přepínací ventil nefunkční 

  • Kontrola: Zkontrolujte přepínací ventil.
  • Oprava: Kontaktujte odborný servis. 

  Zanesený filtr pevných nečistot 

  • Kontrola: Zkontrolujte filtry v rozvodu topné vody. 
  • Oprava: Vyčistěte filtry.

  Zavřené radiátorové ventily nebo ventily okruhů podlahového vytápění

  • Kontrola: Zkontrolujte hydrauliku v rozvodu topné vody a nastavení přepouštěcího ventilu. 
  • Oprava: Otevřete radiátorové ventily nebo ventily okruhů podlahového vytápění.

  Vysoká topná křivka  

  • Kontrola: Z důvodu nevhodně vysoké teploty v topném systému se zavírají termostatické hlavice radiátorových ventilů nebo ventily okruhů podlahového vytápění a snižuje se průtok topné vody.  
  • Oprava: Upravte topné křivky.
 • Nefunguje oběhové čerpadlo
  • Kontrola: Zkontrolujte 230 V výstup HUP/ZUP základní desky (Luxtronik 1.0 a 2.0). 
  • Oprava: Vyměňte chybné oběhové čerpadlo. Kontaktujte odborný servis alpha innotec. 

  PWM signál pro oběhové čerpadlo není v pořádku (pouze u Luxtronic 2.1) 

  • Kontrola: Zkontrolujte elektrické zapojení.  
  • Oprava: Kontaktujte odborný servis. 

  Nefunkční oběhové čerpadlo 

  • Kontrola: Napájení je ZAPNUTO, ale čerpadlo nefunguje.
  • Oprava: Vyměňte nefunkční oběhové čerpadlo. Kontaktujte odborný servis. 

  Špatné nastavení v ovladači 

  • Kontrola: Zkontrolujte nastavení oběhového čerpadla.  
  • Oprava: Vypněte automatický chod oběhového čerpadla.

  Nesprávné zapojení na základní desce 

  • Kontrola: Aktivace výstupů testem v odvzdušňovacím programu regulace.
  • Oprava: Opravte nesprávné zapojení.  
 • Kondenzační teplota je příliš vysoká

  Zkontrolujte průtok čerpadla (rozdíl teplot přívod/zpátečka) 

  • Kontrola: Zkontrolujte nastavení oběhového čerpadla.
  • Oprava: Nastavte oběhové čerpadlo mimo automatický chod.

  Deskový výměník je zanesen na straně vody 

  • Kontrola: Zkontrolujte kvalitu/čistotu vody.
  • Oprava: Vypláchněte deskový výměník. Kontaktujte odborný servis. 
 • Špatné umístění senzorů
  • Kontrola: Umístění čidel (TRL, TRL ex., TBW, TVL) neodpovídá instalačnímu listuČidlo TRL ex. není v jímce oddělovacího zásobníku vedle vstupu zpátečky z topného systému. Oběhové čerpadlo je vypnuto prostorovým termostatem. 
  • Oprava: Nainstalujte čidla podle instalačního listu.

  V případě opakující se chyby přepněte tepelné čerpadlo v Druhu provozu na Druhý zdroj (elektrické topné těleso tepelného čerpadla) a volejte odborný servis alpha innotec.

Zpět na vyhledávání