Volejte ZDARMA: 800 888 101

Tepelná čerpadla Alpha Innotec

Chybový kód 714

Horký plyn při TUV. Reset v hh:mm.

Stav tepelného čerpadla: Aktivována ochrana kompresoru, po zchladnutí autoreset, funkce TUV je blokována 2 hodiny.

 • Nedostatečný průtok vzduchu přes výparník 

  Zanesený výparník (listí, prach) / Zakryté sání ventilátoru nebo namrzlá mřížka ventilátoru – vizuální kontrola

  • Oprava: Vyčistěte sací stranu ventilátoru / vypláchněte výparník.
 • Vzduchový zkrat mezi vstupem a výstupem vzduchu
  • Kontrola: Tepelné čerpadlo není nainstalováno podle instalačního manuálu.
  • Oprava: Zajistěte kvalitní proudění vzduchu (např. dělící stěnu, ochrana proti větru).
 • Zamrzlý výparník 

  Ventilátor nefunguje

  • Kontrola: Zkontrolujte funkci ventilátoru (odvzdušnění systému). Zkontrolujte signál z desky (VBO pomalé otáčky, VEN rychlé otáčky). Zkontrolujte sepnutí stykače nebo relé. Zkontrolujte napájení ventilátoru (pojistky 6,3A nebo samostatný jistič ventilátoru).

  Ventilátor je mechanicky zablokován

  • Kontrola: Zkontrolujte vyhřívání límce ventilátoru zda se ventilátor volně otáčí.
  • Oprava: Odstraňte blokující části (námraza, spadlá větev apod.).

  V případě opakující se chyby přepněte tepelné čerpadlo v Druhu provozu na Druhý zdroj (elektrické topné těleso tepelného čerpadla) a volejte odborný servis alpha innotec. 

Zpět na vyhledávání