Volejte ZDARMA po–pá od 8 do 17 hodin: 800 888 101

Tepelná čerpadla Alpha Innotec

Kód 702

Nízký tlak nebo odepnutí NT presostatem

STAV: Kompresor blokován, po 2 hodinách automatický reset.

 • Průtok vzduchu přes výparník je nízký

  Zanesený výparník (listí, prach) / Zakryté sání ventilátoru nebo namrzlá mřížka ventilátoru – vizuální kontrola

  • Oprava: Vyčistěte sací stranu ventilátoru / vypláchněte výparník.

  Čidlo venkovní teploty je na špatném místě

  • Oprava: Dle manuálu instalace.
 • Vzduchový zkrat mezi vstupem a výstupem vzduchu
  • Kontrola: Tepelné čerpadlo není nainstalováno podle instalačního listu.
  • Oprava: Zajistěte kvalitním proudění vzduchu (např. dělicí stěnu).
 • Porucha po přepnutí z topení do TUV

  Po přepnutí třícestného ventilu natekla do deskového výměníku příliš studená ze dna bojleru

  • Kontrola: Ověření této příčiny dle grafu.
  • Oprava: Resetujte chybu nebo vyčkejte na autoreset.
 • Zamrzlý výparník

  Čidlo zdroj vstup, zdroj výstup nebo venkovní teploty ukazují nesprávné hodnoty

  • Kontrola: Změřte odpory čidel a porovnejte s hodnotami v manuálu.
  • Oprava: Výměna čidla nebo vyměňte základní desku.

  Ventilátor nefunguje

  • Kontrola: Zkontrolujte funkci ventilátoru (odvzdušnění systému). Zkontrolujte signál z desky (VBO pomalé otáčky, VEN rychlé otáčky). Zkontrolujte sepnutí stykače nebo relé. Zkontrolujte napájení ventilátoru (pojistky 6,3A nebo samostatný jistič ventilátoru).

  Ventilátor je mechanicky mimo provoz

  • Kontrola: Zkontrolujte, zda se ventilátor volně otáčí, nebo zda nejsou poškozená ložiska.
  • Oprava: Vyměňte ventilátor.

  Ventilátor je mechanicky zablokován

  • Kontrola: Zkontrolujte funkci vyhřívání límce ventilátoru.
  • Oprava: Odstraňte blokující části (led, předměty).

  Chybná hodnota spínače ukončení odtávání

  • Kontrola: Termodynamické měření, kontrola spínací hodnoty odmrazovacího ventilu.
  • Oprava: Nové nastavení nebo výměna odmrazovacího ventilu.

  Čtyřcestný ventil nepracuje správně

  Elektrický výstup desky nebo cívka ventilu nepracují správně

  • Kontrola: Změřte výstup z el. desky a funkčnost cívky, zkontrolujte správné připojení kabelu na cívce a upevnění cívky na ventilu.
  • Oprava: Výměna el. desky, cívky.

  Mechanická chyba 4-cestného ventilu

  • Kontrola: Zkontrolujte správnou funkci v režimu odmrazování; změřte teplotní rozdíl – termodynamická zkouška (max. 4K) nebo ventil zůstání v mezipoloze.
  • Oprava: Vyměňte 4-cestný ventil.
 • Nedostatek chladiva
  • Kontrola: Proveďte termodynamickou kontrolu, zkontrolujte hodnotu podchlazení.
  • Oprava: Vyměňte poškozený díl nebo opravte netěsnost systému.
 • Chyba expanzního ventilu
  • Kontrola: Proveďte termodynamickou kontrolu chladivového okruhu.
  • Oprava: Seřiďte hodnotu přehřátí, otestujte cívku a povely nebo vyměňte ventil.
 • Chyba nízkotlakého presostatu nebo snímače
  • Kontrola: Zkontrolujte spínací hodnotu nízkotlakého spínače, zkontrolujte elektrické zapojení snímače.
  • Oprava: Seřiďte nebo vyměňte nízkotlaký spínač.
 • Čidlo venkovní teploty na špatném místě
  • Kontrola: Čidlo venkovní teploty je ovlivněno sluncem.