Volejte ZDARMA: 800 888 101

Zpět na články

Je každé tepelné čerpadlo do rodinného domu ekologickým řešením?

Pokračovat ve čtení
Petr Bareš

Petr Bareš

Mnoho chytrých lidí v dnešní době dbá na to, aby svým chováním příliš nezatěžovali životní prostředí. Mnohem více než dříve nakupují lokální potraviny, jednorázové plasty nahradili za znovupoužitelné materiály, vědomě si vybírají přírodní produkty a mimo jiné mění i kotle na tuhá paliva za daleko ekologičtější řešení.

Ze srovnání všech dostupných možností vytápění vychází v tomto ohledu stále nejlépe tepelná čerpadla. Ale ne všechna jsou tak zelená, jak se na první pohled zdají. Co je potřeba vzít v potaz při jejich výběru?

Proč je tepelné čerpadlo ekologičtější než jiné druhy vytápění?

Tepelné čerpadlo čerpá většinu tepelné energie (cca 70–75 %) z okolního prostředí. Nejen, že je teplo ze země, vzduchu nebo vody zdarma, ale také se nevyrábí v žádné elektrárně a neprodukuje škodliviny ani oxid uhličitý. Proto je ze všech druhů vytápění nejekologičtějším řešením. Při výběru tepelného čerpadla se zaměřte mimo jiné i na jeho účinnost. Čím vyšší bude, tím méně energie na vytápění spotřebujete, a tím pádem i méně zaplatíte. Tepelná čerpadla alpha innotec jsou jedny z nejúčinnějších strojů na trhu.

Účinnost nedoháníme množstvím použitého chladiva

Dalším důležitým ekofaktorem je množství použitého chladiva v útrobách tepelného čerpadla. Více chladicí kapaliny se rovná nejen větší riziko při úniku do přírody, ale i více peněz z vaší kapsy. V případě poškození chladicího okruhu je totiž nutné vyměnit i chladivo. A to i v případě, že se vám porouchá součástka za pár korun.

Abyste viděli, jaký vítr v peněžence vám udělá větší množství chladiva v okruhu, spočítáme si to na příkladu.

 

V tepelných čerpadlech alpha innotec LWD i LWDV o výkonu 9 kW koluje 1,2 kg chladiva R290. 1 kg chladiva stojí 585 Kč. Náklad na výměnu chladiva v tepelném čerpadle je 702 Kč. U jiného výrobce koluje v tepelném čerpadle o stejném výkonu 4,5 kg chladiva R410A. 1 kg stojí 1 650 Kč. Celkem za výměnu chladiva zaplatíte 7 425 Kč. Tj. o 6 723 Kč více než u nás.

Proč mají jiní výrobci v chladicím okruhu více chladiva? Často tím dohání ztrátu v účinnosti svých strojů. Naše tepelná čerpadla nepotřebují nic dohánět. Jsou konstruována tak, aby byla v žebříčku účinnosti na nejvyšších příčkách.

Tepelná čerpadla alpha innotec patří k nejlevnějším čerpadlům na servis na trhu.

GWP a ekvivalent CO2

Tepelné čerpadlo funguje úplně stejně jako lednička. Akorát úplně obráceně. Zatímco lednice odvádí přebytečné teplo z potravin a prostoru uvnitř ven, tepelné čerpadlo odebírá tepelnou energii z okolního prostředí, tu mění v teplo na vytápění a ohřev vody. Oboje se děje pomocí média – chladiva, které koluje ve střevech stroje a zajišťuje přenos tepelné energie oběma směry.

Použité chladivo má určitý dopad na životní prostředí. Pro lepší orientaci se používají dvě důležité zkratky:

  • GWP (Global Warming Potential) – ukazatel vlivu na globální oteplování. Čím vyšší je hodnota GWP, tím vyšší riziko (v případě úniku do přírody) chladivo představuje.
  • CO2_ekv. (Ekvivalent CO2) – počítá se v tunách jako násobek GWP a náplně chladiva. Ekvivalent CO2 vyjadřuje, kolik tun oxidu uhličitého má v ovzduší stejný dopad jako množství konkrétního chladiva použitého v tepelném čerpadle. Tato hodnota je uvedena v návodu u každého tepelného čerpadla.

Na použitém chladivu záleží

R410A

V tepelných čerpadlech nejčastěji koluje chladivo R410A s GWP 2088 (GWP = potenciál látky zvýšit teplotu klimatu k potenciálu oxidu uhličitého). Pokud by z tepelného čerpadla unikl např. při výměně chladiva nebo poruše 1 kg chladiva R410A, je to stejné, jako by uniklo 2 088 kg CO2 do ovzduší. Tj. jako byste najeli 18 000 km autem. Na trhu jsou ale i šetrnější chladiva.

R32

Mnohem ekologičtější variantou je chladivo R32 s GWP 675. Unikne-li 1 kg tohoto chladiva do ovzduší, je to jako by uniklo do přírody 675 kg CO2. Tj. jako byste najeli 5 800 km autem. Chladivo R32 má oproti R410A ale i další výhody. Je energeticky účinnější a má mnohem lepší schopnost přenosu tepla. Z hlediska udržitelnosti je velmi pravděpodobné, že na něj během pár let přejde většina výrobců tepelných čerpadel a klimatizací.

R290

V tepelných čerpadlech alpha innotec LWD a LWDV koluje ještě zelenější chladivo. R290 s GWP 3. Jestliže unikne 1 kg tohoto chladiva do přírody, je to jako byste ujeli 20 km autem. Ve srovnání s ostatními používanými druhy chladiv je to ta nejzelenější varianta, která na trhu existuje. A že koluje ve střevech našich strojů, na to jsme náležitě pyšní.

Nejdeme s dobou, jsme o míle napřed

I přesto, že má chladivo R410A poměrně vysokou energetickou efektivnost, přírodu máme jen jednu. A proto se od roku 2025 bude moci používat pouze chladivo s nižší hodnotou GWP než 1500 a od roku 2040 s nižší hodnotou GWP než 500. Proto je přechod na chladivo R32 u většiny výrobců tepelných čerpadel pouze dočasným řešením. My přemýšlíme dopředu. A proto v tepelných čerpadlech alpha innotec LWD a LWDV využíváme chladivo R290 s GWP 3.

Při montáži našeho tepelného čerpadla nemůže dojít k úniku chladiva

Na trhu existují dvě varianty tepelných čerpadel:

  • Tepelná čerpadla s nehermeticky uzavřeným okruhem od výrobce (splitová) – při jejich montáži se zasahuje do chladicího okruhu a hrozí únik chladiva do přírody.
  • Tepelná čerpadla s hermeticky uzavřeným okruhem od výrobce (monoblok) – při jejich montáži se nezasahuje do chladicího okruhu. Nehrozí žádný únik chladicí kapaliny do přírody.

Tepelná čerpadla alpha innotec tvoří monoblok. Chladicí okruh je hermeticky uzavřený od výrobce, a proto je jejich instalace snazší a zároveň pro přírodu bezpečnější. Nevýhodou monobloku je možnost zamrznutí v případě velkých mrazů a dlouhého výpadku proudu. I když je procento z celkových instalacích velmi malé, jsme i na to u alpha innotec připraveni. V místech, kde hrozí delší výpadky elektřiny (např. na samotách a na horách) přidáváme do topného okruhu i nemrznoucí směs.

Použité chladivo recyklujeme a vracíme znovu do oběhu

Chladivo, které nemá valný dopad na životní prostředí, nejde jen tak vyhodit do koše. Musí se šetrně zlikvidovat. Nebo nemusí? I v téhle kapitole přemýšlíme trochu jinak než jiní výrobci. Použité chladivo nelikvidujeme, ale umíme ho zrecyklovat. Proto nemusíme dovážet nové. Šetříme elektrickou energii spotřebovanou při výrobě, omezujeme produkci oxidu uhličitého při dopravě a šetříme i vaše peníze. Protože zrecyklované chladivo vyjde vždy o něco levněji než to nové.

3x delší životnost tepelných čerpadel

Oproti kotlům na tuhá paliva, plyn nebo elektřinu mají tepelná čerpadla alpha innotec dvoj až trojnásobnou životnost. Tepelné čerpadlo pro jednu domácnost tak stačí vyrobit jen jednou za cca 20 let. Tzn. méně emisí z továrny a menší spotřebu energií při výrobě.

Které ekologické vytápění je to pravé pro váš dům?

Vybrat ideální tepelné čerpadlo není jednoduché. Proto jsme pro vás připravili online průvodce výběrem, díky kterému během 2 minut zjistíte, které tepelné čerpadlo je pro váš dům ideální.

Spustit online průvodce výběrem