Volejte ZDARMA: 800 888 101

Zkouška profesní kvalifikace

Instalatér/instalatérka soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů [kód: 26-074-M]

PROČ SE ZÚČASTNIT ZKOUŠKY
PROFESNÍ KVALIFIKACE OD ALPHA INNOTEC?

Zkouška profesní kvalifikace Instalatér/instalatérka soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů se provádí na základě zákona o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. a jeho novel. Podle tohoto zákona smí instalace zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů, s přispěním státních dotací (např. Nová zelená úsporám nebo Kotlíková dotace), provádět pouze osoba, která má platné osvědčení pro danou profesní kvalifikaci. Platné osvědčení je povinnou přílohou k žádosti o proplacení dotace. Bez předložení platného osvědčení o dotaci nelze zažádat.

Zkouška se řídí tzv. hodnoticím standardem a je zaměřená na činnost tepelného čerpadla, instalaci, údržbu a opravy soustav s tepelnými čerpadly, orientaci v legislativě, normách a certifikaci v oblasti instalace soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů aj.

CO ABSOLVOVÁNÍM ZKOUŠKY ZÍSKÁTE?

Úspěšným složením zkoušky získáte celostátně uznávané osvědčení, které vám umožní instalovat systémy využívající obnovitelné zdroje energie s podporou dotací, a otevře se vám tak možnost pracovat na více zakázkách.

CO BYSTE MĚLI VĚDĚT?

 1. Platnost osvědčení je 5 let. Po uplynutí této doby je možné se zúčastnit přezkoušení a získat osvědčení s novou platností.

 2. Uchazečem o zkoušku může být každá fyzická osoba, která má požadované vzdělání a praxi nebo účastník rekvalifikace podle zákona č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti.

 3. Zkoušky profesní kvalifikace se konají v ait academy společnosti ait-česko s.r.o., na adrese V Lomech 2376/10a,
  149 00 Praha 11 Chodov.

JAK SE MOHU KE ZKOUŠCE PŘIHLÁSIT?

Ke zkoušce se můžete přihlásit vyplněním přihlášky ke zkoušce profesní kvalifikace. Po obdržení přihlášky Vám sdělíme termín zkoušky. Termíny se vypisují na základě zájmu uchazečů. Po stanovení termínu Vám zašleme výzvu k úhradě za zkoušku nebo přezkoušení. Úhradou částky za zkoušku nebo přezkoušení závazně potvrzujete svou účast.

Cena zkoušky je 4.000 Kč (bez DPH), cena přezkoušení 2.500 Kč (bez DPH).

  Pokud nesplňujete některé z tohoto vzdělání, není možné zkoušku započít.


  Adresa - trvalé bydliště:


  Adresa - doručovací:

  Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů

  S nabídkou termínů se vám ozveme individuálně.