Volejte ZDARMA: 800 888 101

Zpět na články

Přesvědčíme vás, proč je tepelné čerpadlo země/voda tou nejlepší volbou pro vytápění

Pokračovat ve čtení
Jiří Janovič

Jiří Janovič

Tepelná čerpadla země/voda jsou tím nejúčinnějším a zároveň nejekonomičtějším řešením vytápění a chlazení, které je v současné době k dispozici. Přesto se právě v souvislosti s tímto systémem setkáváme s řadou obav a předsudků, které odrazují potenciální zájemce od pořízení. Rozhodli jsme se proto tyto často mylné domněnky vyvrátit a ukázat, proč se investice do zemního tepelného čerpadla rozhodně vyplatí.

Nejčastější obavy spojené s tepelnými čerpadly země/voda

„Investice do zemního tepelného čerpadla se nikdy nevrátí.“

Investice do tepelného čerpadla země/voda se může vrátit i za pouhých pár let. Doba návratnosti vždy závisí na konkrétní instalaci a především typu předcházejícího zdroje tepla. Výrazné úspory mohou přinést i státní dotace, díky kterým se může délka návratnosti ještě zkrátit. Pokud je systém země/voda dobře navržen, je tepelné čerpadlo schopno za 1 kW elektřiny vyrobit až 6 kW tepla, což je v porovnání s tepelným čerpadlem vzduch/voda o cca 2,5 kW tepla více. V případě pasivního chlazení pak k 6 kW chladu postačí pouhých 80 W elektřiny, což je podobné příkonu běžných žárovek.

„Pořizovací cena tepelného čerpadla země/voda je příliš vysoká.“

S tímto argumentem se setkáváme denně, a je také jedním z hlavních důvodů, proč zákazníci často raději upřednostní na první pohled levnější variantu – tepelné čerpadlo vzduch/voda. Pokud se však na investici podíváme z dlouhodobého hlediska a vezmeme v úvahu další faktory, jako životnost minimálně 20 let od spuštění, vyšší účinnost a nižší provozní náklady, jsou tepelná čerpadla země/voda jednoznačně výhodnějším řešením. Účinnost tepelných čerpadel hodnotíme na základě topného faktoru (COP). Tepelná čerpadla země/voda alpha innotec dosahují COP 5.08 při B0/W35. V porovnání se vzduchovými čerpadly jiných výrobců, u kterých se topný faktor pohybuje okolo 3.5 při A2/W35, jsou výrazně účinnější a spotřebovávají až o 35 % elektrické energie méně.

Pro lepší představu si ukážeme návratnost investice do tepelného čerpadla země/voda na konkrétním příkladu.

Modelový příklad: Novostavba s tepelnou ztrátou 7 kW, podlahovým vytápěním, obývána 4 člennou rodinou
Uvažujme typickou novostavbu s tepelnou ztrátou 7 kW, která je vybavena podlahovým topením a obývána čtyřčlennou rodinou. Pro účely vytápění a ohřevu teplé užitkové vody bylo zvoleno zemní invertorové tepelné čerpadlo alpha innotec, konkrétně model WZSV 62, vybavené integrovaným zásobníkem teplé vody o objemu 178 l. Díky volitelné funkci pasivního chlazení dokáže tato kompaktní jednotka zajistit nejen komfortní vytápění a ohřev teplé vody, ale také chlazení v horkých letních dnech. Abychom mohli dobu návratnosti co nejobjektivněji posoudit, provedeme srovnání investice do tepelného čerpadla země/voda s náklady spojenými s pořízením a provozem tepelného čerpadla vzduch/voda a plynového kondenzačního kotle.

Za jak dlouho se mi investice vrátí?

Modelový příklad: Tepelné čerpadlo země/voda vs. plynový kondenzační kotel
Při výpočtu návratnosti investice zohledníme větší rozdíl v pořizovacích nákladech, tj. rozdíl mezi tepelným čerpadlem země/voda a plynovým kondenzačním kotlem. Ten činí 199 772 Kč vč. DPH. Když investici do tepelného čerpadla porovnáme s dosaženou roční úsporou provozních nákladů 34 250 Kč, jednoduchým výpočtem zjistíme, že prostá návratnost systému země/voda je 5,8 roku při stálých cenách. Pokud ceny energií porostou, bude růst i dosažená úspora a reálná návratnost bude ještě kratší. V případě využití tepelného čerpadla země/voda i pro pasivní chlazení v letním období, se návratnost díky ušetřené investici do multisplitové klimatizační jednotky (120 000 Kč) a provozním nákladům za chlazení zkrátí na 2,3 roku. Spíše než na návratnost, je vhodné pohlížet na tepelné čerpadlo jako na finanční investici. Pokud si uložíte 199 772 Kč do banky, zhodnotí se vám na úrocích přibližně o 5 %, tj. 9 989 Kč, které budete muset ještě zdanit. Když tyto peníze investujete do tepelného čerpadla, získáte 34 250 Kč čistého výnosu, což je přibližně 17,1 %.

Podívejte se na více modelových příkladů.

„Plošný kolektor vymrazí zahradu a ovlivní růst vegetace.“

Pokud je plošný kolektor špatně navržen, pak opravdu může podchladit půdu nad sebou a negativně tím ovlivnit růst vegetace. Správně provedený zemní kolektor, rozložený do dostatečně velké plochy, se nemůže nikdy vymrazit, a na vegetaci nemá v podstatě žádný vliv. Pro objekty, kde je technicky možné zemní kolektor nainstalovat, je toto řešení nejlepší volbou.

„Hlubinný vrt u nás nepřipadá v úvahu, protože máme pod povrchem skálu.“

Ačkoliv se na první pohled může zdát vrtání do skály nemožné, nebo příliš finančně nákladné, opak je pravdou. Do skály se vrtá velice dobře – vrt se nezasypává a není nutné ho pažit. Naopak v místech, kde je podloží měkké (jíly, písky, štěrky) je vrtání obtížnější i finančně náročnější.

„Vrt/plošný kolektor se po čase vyčerpá, vymrazí a je nutné udělat nový.“

Mnoho zájemců o tepelné čerpadlo země/voda s geotermálním vrtem se obává tzv. vymrznutí během zimního období. Při správném dimenzování tepelného čerpadla a vrtu/plošného kolektoru nejsou tyto obavy namístě a žádné vymrznutí nehrozí. Výhodou plošného kolektoru je oproti vrtu snadná regenerace. V létě dochází k jeho regeneraci vlivem deště, slunečního záření a teplého počasí, které ohřívá několik metrů svrchních vrstev půdy. V dlouhodobém horizontu se tak nemůže energeticky vyčerpat. Je však důležité systém správně dimenzovat, aby nedošlo k sezónnímu vymrznutí, které by mohlo vést k pohybu/popraskání zeminy nad kolektorem. Geotermální vrt je nutné dimenzovat nejen dle zvoleného výkonu tepelného čerpadla, ale také na základě správně vypočítané energetické spotřeby objektu. Pro regeneraci vrtu je vhodné využít tzv. pasivní chlazení, které zajistí komfortní teplotu i během letního období a zároveň ohřeje vrt na nadcházející zimní sezónu.

„Vyřízení povolení vrtu pro tepelné čerpadlo je příliš složité.“

Povolení včetně návrhu a dimenzování vrtu dnes vyřídí každá specializovaná vrtařská firma na klíč. Samotný proces vrtání obvykle netrvá déle než 1-2 dny.

Nejčastěji kladené otázky

„Kolik vrtů je potřeba pro průměrně velký rodinný dům?“

Počet vrtů a jejich hloubka jsou ovlivněny mnoha faktory. Pro běžný rodinný dům o rozloze 130 m2, splňující nízkoenergetický standard, postačí zpravidla jeden vrt o hloubce do 100 m.

„Jak velká musí být zahrada pro instalaci plošného kolektoru?“

V případě rodinného domu o velikosti 130 m2, v dnes už běžném nízkoenergetickém standardu, nebude instalace plošného kolektoru vyžadovat plochu větší než 250 m2.

„Musí být zahrada rovná, nebo lze plošný kolektor instalovat i do svahu?“

Instalace zemního plošného kolektoru je možná i ve svahu. Potrubí je však nutné položit tak, aby v nejvyšším bodě nedošlo k vytvoření vzduchové kapsy, která by mohla narušit správnou funkci kolektoru.

Proč se do systému země/voda vyplatí investovat?

Konstantní výkon během celé topné sezóny

Díky tomu, že tepelná čerpadla země/voda získávají tepelnou energii ze země, nezávisí jejich provoz na teplotě vzduchu. To znamená, že dokáží zajistit stabilní provoz i při extrémně nízkých venkovních teplotách, na rozdíl od systému vzduch/voda.

Vysoká účinnost

Z dosud publikovaných testů tepelných čerpadel v klimatických podmínkách střední Evropy jednoznačně vyplývá, že zemní tepelná čerpadla spotřebují o 35 % méně elektřiny než systém vzduch/voda. Půda, ze které teplo čerpají je totiž daleko stabilnějším zdrojem energie než teplota venkovního prostředí. Na rozdíl od vzduchových tepelných čerpadel nemusejí odtávat, což také přispívá k vyšší účinnosti.

Možnost pasivního chlazení

Tepelná čerpadla země/voda dokáží nejen efektivně vytápět, ale i chladit. Díky funkci pasivního chlazení jsou schopna udržovat komfortní teplotu i během horkých letních dnů za minimální náklady.

Bezúdržbový provoz

Vzhledem ke své konstrukci jsou zemní tepelná čerpadla mnohonásobně spolehlivější a méně náchylná na poruchy než systémy vzduch/voda. Jejich provoz je proto zcela bez údržby a zbytečných nákladů navíc.

Vnitřní instalace

Díky vnitřní instalaci nejsou zemní tepelná čerpadla vystavena negativním vlivům vnějšího prostředí, jako je nepříznivé počasí nebo zvýšená vlhkost, což má pozitivní dopad na jejich životnost. Na rozdíl od venkovních tepelných čerpadel vzduch/voda se nepotýkají s námrazou výparníku a nevykládají tak žádnou energii navíc. Kompaktní konstrukce navíc šetří místo a umožňuje snadnou instalaci v kotelně či technické místnosti.

Proč si pořídit tepelné čerpadlo země/voda od alpha innotec?

 1. Kvalita prověřená časem – Tepelná čerpadla alpha innotec vyvíjíme a vyrábíme již od roku 1998. V technologickém centru v německém Kasendorfu vybaveném tou nejmodernější technikou proměňujeme dlouholeté zkušenosti s úsporným vytápěním a chlazením na špičková tepelná čerpadla, se kterými máte vždy jistotu správné volby.

 2. Nejširší výkonová řada na trhu – Alpha innotec se může pyšnit největším výběrem výkonů (4-30 kW) zemních tepelných čerpadel na trhu. Ze široké škály nabízených produktů tak lze vybrat vhodné řešení pro vytápění rodinných domů i velkých objektů.

 3. Tichý chod – Jednotky určené pro vnitřní instalaci jsou téměř neslyšitelné. Se svými 29 dB ve vzdálenosti 1 metru jsou nejtiššími tepelnými čerpadly země/voda na trhu a zaručují naprostý komfort i pro velmi náročné uživatele.

 4. Dlouhá životnost a záruka 10 let – Německá výroba v kombinaci s vysoce kvalitními materiály zaručuje u našich tepelných čerpadel země/ voda životnost i více než 20 let. Prodloužená záruka je jen důkazem toho, že se na tepelné čerpadlo alpha innotec můžete spolehnout.

 5. Promyšlený design – Vyjímatelný modul zajišťuje v případě problémů rychlou výměnu kompresoru. Určité typy tepelných čerpadel navíc mají vestavné zásobníky na teplou vodu, díky kterým celá instalace zabere naprosté minimum místa v kotelně nebo technické místnosti.

 6. Nadstandardní zákaznický servis – Naše obchodně-technické oddělení ZDARMA zpracuje návrh řešení na míru vašich potřeb. O záruční a pozáruční servis se postarají speciálně proškolení servisní technici.

Inspirací při zpracování častých obav týkajících se tepelných čerpadel země/voda byl web Abeceda tepelných čerpadel.

  NAPIŠTE NÁM O KALKULACI ZDARMA NEBO O DOBROU RADU

  Pomůžeme vám vybrat tepelné čerpadlo do vašeho domu, poradíme s dotacemi, zodpovíme veškeré vaše otázky a spočítáme, na kolik vás nové vytápění vyjde.

  Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů