Abychom Vám usnadnili využití našeho webu, používáme soubory cookies. ...

První pomoc při potížích

Regulátor Luxtronik - Přidržte stisknuté tlačítko

Zde uvedené tipy Vám mohou pomoci s rychlým vyřešením problému:

  • Přidržte stisknuté tlačítko na ovládacím panelu tepelného čerpadla na dobu přibližně deseti sekund. V zásadě by měl být zjištěn každý problém.   
  • Pokud zde popsaná opatření nevedla k řešení problému, kontaktujte prosím servisního technika nebo Vašeho instalatéra. 

Nouzový provoz pomocí vestavěného elektrického topného tělesa

Toto platí pro všechna zařízení vyjma nového provedení SW (od roku 2015), starších kompaktních tepelných čerpadel země/voda SWC s výkony 23 kW a 33 kW a kompaktních tepelných čerpadel voda/voda (28 kW a 44 kW). U uvedených výjimek je nutné nejprve zjistit, zda je nainstalován dodatečný zdroj tepla.

Přenastavení režimu vytápění
Hlavní menu –> topení (regulátor Luxtronik)

1.

Menu nastavení - druh provozu (regulátor Luxtronik)

2.

Menu druh provozu - druhý zdroj (regulátor Luxtronik)

3.

Přenastavení režimu ohřevu teplé vody
Hlavní menu –> připrava TV (regulátor Luxtronik)

1.

Menu nastavení - druh provozu (regulátor Luxtronik)

2.

Menu druh provozu - druhý zdroj (regulátor Luxtronik)

3.


4. Kontrola topného tělesa

Uvolněte šrouby na předním nebo bočním krytu (dle typu zařízení). Před otevřením krytu se ujistěte, že jsou vyřazeny pojistky (regulátor, kompresor).

POZOR!

Práce mohou být provedeny pouze kvalifikovanou osobou.


5. Bezpečnostní omezovač teploty

V elektrickém topném tělese je namontován bezpečnostní omezovač teploty. Při poruše tepelného čerpadla nebo v případě zavzdušnění zařízení prosím zkontrolujte pozici resetovacího tlačítka.

V podstatě vždy je vhodné resetovací tlačítko vyzkoušet. 

POZOR! 
Resetovací tlačítko lze stisknout pouze pokud je uvolněné. Pokud budete mít pochybnosti, nechte zařízení raději zkontrolovat odborníkem!

Kód chyby 715/716: Vysoký tlak v tepelném čerpadle

1. Prověření nastavených hodnot na regulátoru

Zkontrolujte prosím, zda se požadované hodnoty (teplota teplé vody a nastavení topné křivky) nenachází mimo provozní omezení tepelného čerpadla. Provozní omezení zařízení jsou uvedeny na výrobním štítku.


2. Jsou všechny uzavírací kohouty potřebné pro provoz tepelného čerpadla otevřeny?

Zkontrolujte, zda jsou otevřeny veškeré potřebné ventily. V opačném případě není možný žádný průtok a zařízení se přepne do poruchového stavu. V takovém případě se spojte s Vašim odborníkem.


3. Je topný systém odvzdušněn?

Pokud je při provozu oběhového čerpadla slyšet bublání, musí být topný systém odvzdušněn. Pokud chcete zkontrolovat funkce oběhových čerpadel, mohou být ovládány individuálně pomocí regulátoru tepelného čerpadla.

Přejděte na servis > nastavení > odvzdušnění systému a zaškrtněte příslušné čerpadlo. Vybrané čerpadlo začne pracovat ihned po potvrzení.

POZOR: Označení jednotlivých tepelných čerpadel můžete nalézt v návodu k obsluze.

Menu servis - nastavení (regulátor Luxtronik)
Menu nastavení - odvzdušnění systému (regulátor Luxtronik)
Menu odvzdušnění systému - čerpadlo topení (regulátor Luxtronik)

Kód chyby 701/702: Nízký tlak v tepelném čerpadle vzduch/voda

1. Nejsou sací a výfukové kanály špatně průchodné?

Sací a výfukové otvory tepelného čerpadla musí být volně průchozí, aby mohl vzduch správně proudit. V opačném případě dochází ke zvyšování provozních nákladů (klesá stupeň účinnosti tepelného čerpadla) a mohou se vyskytovat poruchy.


2. Je ventilátor v provozu?

Pokud ventilátor nefunguje, nemůže tepelné čerpadlo odvádět studený vzduch a výměník (výparník) zamrzne. Důsledkem je problém příliš nízkého tlaku. Pokud chcete zkontrolovat funkci ventilátoru, může být ovládán individuálně pomocí regulátoru tepelného čerpadla. 

Přejděte na servis > nastavení> odvzdušnění systému a vyberte ventilátor BOSUP. Ventilátor začne pracovat ihned po potvrzení. Běží po dobu, která je předem nastavená, nebo může být manuálně ukončen. Pro manuální ukončení odeberte zaškrtnutí ventilátoru BOSUP. 

POZOR: Během doby blokování elektrického proudu ze strany energetických společností se může stát, že ventilátor neběží, protože není napájen. 

Menu servis - nastavení (regulátor Luxtronik)
Menu nastavení - odvzdušnění systému (regulátor Luxtronik)
Menu odvzdušnění systému (regulátor Luxtronik)

3. Zobrazuje čidlo venkovní teploty správnou teplotu?

Zkontrolujte správnost zobrazované hodnoty. Měla by odpovídat aktuální venkovní teplotě a přibližně souhlasit se vstupní teplotou zdroje tepla.

Pro nalezení této hodnoty přejděte na servis > informace > teploty.

POZOR: Čidlo venkovní teploty musí být namontováno na severní stěně domu a zároveň musí být chráněno před přímým slunečním zářením!

Menu servis - informace (regulátor Luxtronik)
Menu informace - teploty (regulátor Luxtronik)
Menu teploty (regulátor Luxtronik)