Abychom Vám usnadnili využití našeho webu, používáme soubory cookies. ...

Princip funkce tepelného čerpadla

Cyklus vypaření -> komprese -> zkapalnění -> expanze

Tepelná čerpadla získávají energii přímo z přírody, tedy ze vzduchu, ze země, nebo z podzemní vody. I při teplotách pod bodem mrazu získají tepelná čerpadla dostatek tepla pro vytápění nebo pro ohřev teplé vody. Díky tomu je vytápění pomocí tepelného čerpadla obzvlášť efektivní a šetrné k životnímu prostředí. Výběr nejvhodnějšího zdroje tepla závisí na místních podmínkách, poloze domu a jeho energetické náročnosti.


Energie ze vzduchu

Energie ze vzduchu

Vzduch je všudypřítomný a je možné jej snadno využít – z toho důvodu je obzvlášť spolehlivým zdrojem energie. Tepelné čerpadlo nasává vzduch z okolí prostřednictvím ventilátoru a převádí jej dále do výměníku tepla, respektive výparníku. Takto získané teplo je využíváno pro vytápění a ohřev vody. Ochlazený vzduch je nakonec opět odveden ven. Reverzibilní tepelné čerpadlo může přepnutím chladicího okruhu také chladit, což je v horkých letních měsících obzvlášť komfortní funkce. V případě chlazení fungují tepelná čerpadla přesně na stejném principu jako chladnička. Ať už se jedná o vytápění, chlazení, nebo ohřev teplé vody, mají tepelná čerpadla vzduch/voda značky alpha innotec variabilní využití a jsou vhodné jak pro novostavby, tak i pro rekonstruované domy. Speciální hluková izolace zajišťuje extrémně tichý provoz tepelného čerpadla.

Přejít k tepelným čerpadlům vzduch/voda


Energie ze země

Energie ze země

Půda je optimálním zdrojem tepla, protože udržuje stále konstantní teplotu. V létě i v zimě má teplotu přibližně 8–10 °C. Teplo z půdy se dá získat prostřednictvím dvou základních systémů: tepelná čerpadla země/voda s půdními sondami, nebo s kolektory.

Geotermální sondy:

Pro instalaci geotermálních sond je nutný jeden nebo více zemních vrtů. Počet a hloubka vrtů závisí na půdních podmínkách a množství energie, kterou tepelné čerpadlo musí dodat pro vytápění. Geotermální sondy jsou umístěny svisle až do hloubky 100 m a jsou naplněny cirkulující solankovou kapalinou, která přenáší energii z vrtů přímo do tepelného čerpadla.

Půdní kolektory:

Půdní kolektory jsou uloženy horizontálně ve smyčkách v nezámrzné hloubce. Solanková směs šetrná k životnímu prostředí odebírá teplo z půdy a převádí ho dále prostřednictvím tepelného výměníku do tepelného čerpadla.

Přejít k tepelným čerpadlům země/voda


Energie z vody

Energie z vody

Spodní voda má celoročně konstantní teplotu. Ta je v závislosti na oblasti, ročnímu období a hloubce přibližně 7–12 °C. Na rozdíl od teploty vzduchu nebo půdy nejsou u spodní vody téměř žádné sezónní výkyvy. Díky tomu je podzemní voda ideálním zdrojem energie pro tepelná čerpadla.  

Abyste mohli využívat spodní vodu, musíte na Vašem pozemku vyvrtat dvě studny: jednu sací studnu a jednu studnu vsakovací. Ze sací studny je převáděna teplá spodní voda do tepelného výměníku, ve kterém je z vody získávána energie. Prostřednictvím vsakovací studny je ochlazená voda opět vrácena do půdy.

Aby mohla být spodní voda využita, musí kvalita vody na Vašem pozemku odpovídat určitým požadavkům a musí být k dispozici v dostatečném množství. Pro zajištění požadavků na kvalitu vody bývá již v předstihu provedena analýza vody.


Máte zájem o tepelné čerpadlo?

Napište nám, rádi Vám poradíme nebo zašleme kalkulaci zdarma:

Kontaktní formulář

* Required fields

Raději byste nám zavolali nebo napsali e-mail s podrobnostmi? Podívejte se na kontakty.