Abychom Vám usnadnili využití našeho webu, používáme soubory cookies. ...

Časté dotazy

Ano: V případě tepelného čerpadla vzduch/voda

Ne: V případě tepelných čerpadel země/voda, voda/voda

Do výparníku tepelného čerpadla je přiváděno kapalné médium, které je nositelem tepelné energie z okolního prostředí (ze vzduchu/země/vody). Zde se ohřívá nad bod varu, vypařuje a v plynném stavu přenáší do kompresoru. V kompresoru je plynné médium stlačováno, čímž dochází k dalšímu zvyšování jeho tlaku a teploty. Horký plyn poté pokračuje do kondenzátoru tepelného čerpadla, kde přes výměník předává teplo do okruhu topení (topné vodě) a postupně se tak ochlazuje. V kondenzátoru dochází k opětovnému zkapalnění média, které dále prochází přes expanzní ventil a snižuje svůj tlak a tak teplotu na nižší hodnotu, než je původní teplota tepelného zdroje. Tím začne celý okruh znovu.

Podrobnosti k principu funkce

Každé zvýšení výstupní teploty o 1 °C => o 2,5 % vyšší provozní náklady.

Nejúspornější jsou proto nízkoteplotní vytápěcí systémy, jako je podlahové nebo stěnové vytápění. Ty pracují při výstupních teplotách kolem 35 °C.

Na první pohled jsou investiční náklady na tepelné čerpadlo vyšší, než na běžné systémy vytápění. Při podrobnějším porovnání (pořizovací cena tepelného čerpadla, náklady na provoz, údržbu atd.) často zjistíte, že tepelné čerpadlo představuje finančně nejvýhodnější systém vytápění. 

Návrh soustavy s tepelným čerpadlem musí odpovídat potřebě tepla budovy, s uvážením potřeby teplé vody a dobám blokování elektrického tarifu.

Nikoliv. Plnit soustavu ochranou proti zamrznutí není nutné. Ochrana před zamrznutím je řešena pomocí reakce regulátoru tepelného čerpadla.

Nikoliv. Potřebný průtokový objem vzduchu pro tepelné čerpadlo je příliš vysoký. Variantou pro částečné využití odpadního vzduchu může být tepelné čerpadlo s rekuperací, například centrála domácí techniky KHZ-LW.

Nikoliv. Tepelná čerpadla jsou podobně bezúdržbová, jako například chladnička. Při dodatečné montáži v případě modernizace odpadá za určitých okolností dokonce povinnost měření stávajícího kotle.

Oběhové čerpadlo by mělo být dimenzováno svým výkonem a velikostí na tlakové ztráty potrubní sítě. Nesmí se použít oběhová čerpadla s plynule řízenými otáčkami.

Při teplotách pod bodem mrazu obsahuje okolní prostředí (vzduch i země) stále dostatek energie na vytápění. Tuto energii tepelné čerpadlo přemění na vyšší teplotní úroveň, aby ji učinilo využitelnou pro topné účely. Naše tepelná čerpadla fungují při venkovní teplotě až do -20 °C.

Při výběru ideálního zdroje tepla je nutné zhodnotit detailní informace o Vašem objektu a vzít v úvahu Vaše specifické potřeby na vytápění, ohřev teplé vody nebo chlazení, zrovna tak jako lokalitu, dostupné finanční prostředky a podobně. 

S výběrem vhodného systému vytápění Vám pomohou naši odborníci.

Průměrná životnost tepelného čerpadla při běžném použití se pohybuje mezi 15 až 20 roky. Mnoho tepelných čerpadel funguje bez problémů již více než 25 let.

Rekonstrukce systému vytápění s využitím tepelného čerpadla je možná. Vybraná tepelná čerpadla alpha innotec dosahují výstupní teploty až 70 °C a umožňují tak dokonce využití stávajících radiátorů. Pro zajištění maximální účinnosti je nutná přesná analýza objektu.

Pokud je to možné, je ideální vyzkoušet, které teploty v topném systému jsou ještě dostačující. V ideálním případě zkuste po dobu 1 roku snižovat výstupní teplotu ze stávajícího kotle. Současně otevřete na maximum termostatické ventily. V mnoha objektech zjistíte, že dostačující je teplota například 55 °C. V případě, že je vyžadována vyšší teplota než 70 °C je nutno izolovat plášť budovy.

Rozhodně ano. Tepelné čerpadlo můžete kombinovat v podstatě se všemi zdroji tepla. Otázkou pouze zůstává, zda je to energeticky účelné a zda se Vám podobný provoz vyplatí. Důležité je, aby se provedlo správné hydraulické zapojení soustavy dle technických podkladů.

Taktovací zásobník by měl být zásadně zapojen, aby se zamezilo taktování tepelného čerpadla v přechodném období.

U tepelných čerpadel vzduch/voda je nutný pro akumulaci energie na odmrazování.

Tepelná čerpadla alpha innotec vzduch/voda můžete dle provedení instalovat jak uvnitř, tak i ve venkovním prostředí. Jsou dostupné jak samostatně stojící varianty, tak i provedení umožňující instalaci přímo na venkovní stěnu domu (duální tepelné čerpadlo LWD).

Tepelná čerpadla země/voda a tepelná čerpadla voda/voda vyžadují umístění uvnitř, kde teploty neklesají pod bod mrazu. Vzhledem k tomu, že je stále více novostaveb projektováno bez sklepních prostor, jsou tato tepelná čerpadla instalována zejména do obytných a skladovacích prostor.

Tepelná čerpadla jsou výrazně tišší oproti jiným systémům vytápění. Nová generace tepelných čerpadel alpha innotec dokáže díky inovované hlukové izolaci pracovat tak tiše, že ji v provozu téměř neuslyšíte. To předurčuje tepelná čerpadla alpha innotec i pro montáž v „obytných“ místnostech, jako jsou sklady, prádelny apod.).

Tepelná čerpadla odebírají přibližně 2/3 energie z okolního prostředí (ze vzduchu, ze země, nebo z vody), a dosahují tedy nejnižších emisí oxidu uhličitého (CO2) ze všech otopných systémů. Pokud by se elektřina, která je potřebná k provozu kompresoru, získávala výhradně z obnovitelných zdrojů (např. vodní nebo solární energie), jde v principu o „topení s nulovými emisemi“.

Správný název tepelných čerpadel německého výrobce ait deutschland GmbH je alpha innotec. Často narazíte i na dříve používané Alpha-InnoTec, nebo nesprávné alfa inotec.
V současné době můžete využít Novou zelenou úsporám nebo kotlíkové dotace. V obou programech patří tepelná čerpadla mezi nejvíce dotované zdroje tepla. Podívejte se na podrobnosti k dotacím.